Osobný automobil skupina B = 480€

Poplatok zahŕňa :

• Kompletnú teoretickú výuku

• Predpísanú výuku na cvičisku

• Predpísanú výuku v premávke

Poplatok nezahŕňa :

• Kurz prvej pomoci

• Kolok na záverečnú skúšku

Garantujeme Vám :

• Nedoplácanie za vozidlo

• Skúšky na vozidle z výcviku

• Maximálnu ústretovosť